probleemide lahendamine & MEESKONNATÖÖ

Kuidas õpetada probleemilahendusoskust matemaatikas?

Probleemilahendamise oskus on oskus mõista ja lahendada probleeme, kus lahendus ei ole iseenesestmõistetav. Loova Põlvkonna meeskond on välja töötanud uuendusliku täiendkoolitusprogrammi 4.-6. klasside matemaatikaõpetajatele, milles osalenud õpetajad on hinnanud seda väga kõrgelt!

 • Tegu ei ole ühekordse koolitusega, vaid pikaajalise programmiga – 1 tunni pikkused koolitused iga 2 nädala tagant 6 kuu jooksul

 • Koolitusprogramm on väga praktiline – õpetajad omandavad uusi teadmisi ja harjutavad oskusi koolituste raames, reaalsete tunnimaterjalide abil

 • Väike grupp – igas grupis on 8 õpetajat (igast koolist 2), juhendajaks on kogenud tegevõpetaja

 • Õppimine internetis – esimesel koolitusel kohtuvad kõik osalejad silmast-silma, edasi toimub õppimine internetis (a la Skype video kõned), transpordile ei kulu aega ega raha

 • Hind – ühe õpetaja kohta on programmis osalemise hind EUR 295.

Vaata meie programmi tutvustavat flaierit.

Koolitusteemad:

 • Mis on probleemilahendamine?
 • Rutiinsete ja mitterutiinsete probleemide kasutamine õppetöös
 • Koostöise ja iseseisva õppe rakendamine probleemide lahendamisel
 • Vajalike metakognitiivsete oskuste õpetamine
 • Visuaalsete abimaterjalide kasutamine
 • Erinevate probleemilahendusviiside õpetamine
 • Küsimuse süvastruktuuri analüüs
 • Probleemilahendamise arendamine läbi erinevate õppeainete
 • Probleemilahendamise hindamine
 • Koolitusel õpitud ideede jagamine kolleegidega

Tagasiside koolidelt

Probleemilahendusoskuse programmis osalenud õpetajate vastus küsimusele, kas te soovitaksite seda koolitust oma kolleegidele: 9,5 punkti 10st. 

Probleemilahendusoskuse programmis osalenud õpetajate vastus küsimusele, kas te soovitaksite seda koolitust oma kolleegidele: 9,5 punkti 10st. 

Olen saanud palju ideid tundide mitmekesistamiseks. Olen hakanud rohkem mõtlema erinevatele lahenduskäikudele, innustanud õpilasi rohkem mõtlema.
— Kevadel 2015 programmis osalenud õpetaja